Privacy verklaring, algemene voorwaarden en retour en verzendbeleid

PRIVACYVERKLARING WEDDING GOODIEBAG

Wedding Goodiebag vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Wij streven ernaar om persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Wedding Goodiebag respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wedding Goodiebag verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie die betrekking heeft op u als identificeerbare natuurlijke persoon en die Wedding Goodiebag verzamelt en verwerkt.

Wie is Wedding Goodiebag?

Wedding Goodiebag levert op aanvraag een goodiebag, die gevuld is met onder andere goodies, belevenissen, inspiratie en informatie voor stellen die gaan trouwen.

Onze contactinformatie is de volgende:

 • Naam: Wedding Goodiebag
 • Adres: Grote Krocht 7
 • Postcode: 2042 LT Zandvoort
 • E-mailadres: info@weddinggoodiebag.nl
 • Telefoonnummer: 010-2600034
 • KvK-nummer: 68179103

 

Welke gegevens verwerkt Wedding Goodiebag?

Om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van onze diensten, verwerkt Wedding Goodiebag de volgende (persoons)gegevens van u:

 • Voor- en achternaam (en van uw partner);
 • Geslacht (geen verplicht veld);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Postcode en plaats;
 • Land;
 • Betaalgegevens;
 • uw
 • IP-adressen.

Wanneer u een bestelling plaatst bij Wedding Goodiebag, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of het contactformulier invult, gaat u ermee akkoord dat Wedding Goodiebag de bovengenoemde persoonlijke gegevens verwerkt.

Voor welke doeleinden gebruikt Wedding Goodiebag mijn gegevens?

Uw bestelling leveren

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres en uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling of uw afhaalbewijs bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. U betaalgegevens gebruiken we alleen als u ervoor gekozen heeft om de goodiebag te laten verzenden en u verzendkosten betaalt. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.

Uw account

Met uw account kunt u een Wedding Moodboard maken, de Ultimate Wedding Countdown met aftelklok doorlopen en uw gegevens beheren. In uw account slaan we onder andere de volgende informatie op: uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken de gegevens die u aan ons verstrekt door een account aan te maken ook voor het verrichten van metingen. Wij meten of u bij een van onze partners klant bent geworden. Onze partners kunnen deze meting en jouw gegevens ook inzien. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring stem je daarmee in.

Nieuwsbrieven en mailings

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven. Indien u een goodiebag bestelt, sturen wij u een vijftal mailings toe en uw activeert de Ultimate Wedding Countdown met aftelklok.

Contactformulier

Wij bewaren de gegevens die u op ons contactformulier invult, zodat we contact met u kunnen opnemen.

Klantenservice

U kunt met ons bellen wanneer u vragen heeft over onze dienstverlening. Om u snel te kunnen helpen, maken we gebruik van uw gegevens en bewaren we de aantekeningen die we tijdens het gesprek maken. Dit is makkelijk als u ons nog een keer belt.

Analyse

Het gedrag op de website wordt geanalyseerd om de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren. Wij maken daarvoor gebruik van diverse zogenaamde tracking-technologieën, zoals cookies en Google Analytics (daarover meer onder ‘Cookies en Google Analytics’).

Social media

Wanneer u ons volgt op social media houden wij u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuws. U kunt ons altijd weer ontvolgen, zodat u geen meldingen meer van ons ontvangt.

Opslag van de persoonlijke gegevens

Wedding Goodiebag bewaart uw persoonsgegevens versleuteld in een Nederlandse omgeving.

Wedding Goodiebag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@weddinggoodiebag.nl.

Indien er onverhoopt toch iets niet goed gaat met de bescherming van uw gegevens, melden wij dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien dit mogelijk nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, nemen we direct contact met u op.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen, en zo ja, met wie?

Wedding Goodiebag kan uw gegevens delen met haar partners. Deze partners zijn zorgvuldig geselecteerde derden.

Zoals hiervoor al aangegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens om te meten of u bij een van onze partners klant bent geworden en kunnen onze partners deze meting en uw gegevens ook inzien. Als u niet wilt dat wij en/of onze partners inzage hebben in uw persoonsgegevens dan kunt u een verzoek indienen om uw account te verwijderen (via info@weddinggoodiebag.nl).

Onze partners kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het per telefoon en/of per post en/of per e-mail toezenden van informatie en aanbiedingen. Uw gegevens worden alleen met deze partners gedeeld als u daarvoor akkoord heeft gegeven op de bestelpagina van onze website. U geeft uw akkoord door een vinkje te plaatsen bij de opties om extra informatie te ontvangen van geselecteerde partnerbedrijven. Als u inlogt op uw account kunt u zich ook weer afmelden voor het ontvangen van extra informatie.

Door akkoord te gaan met de privacyverklaring stemt u in met de verstrekking van uw persoonsgegevens aan onze partners.

Behoudens de situatie zoals hiervoor aangegeven, worden uw gegevens niet aan derden verkocht. Wij zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (de gegevens kunnen bijvoorbeeld aan bezorgdiensten worden verstrekt, zodat uw bestelling veilig bij u arriveert).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wedding Goodiebag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaart Wedding Goodiebag mijn gegevens?

Wedding Goodiebag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hierbij geldt dat Wedding Goodiebag uw gegevens 2 jaar bewaart nadat u uw laatste bestelling hebt geplaatst. Na deze termijn worden uw klantgegevens uit de systemen van Wedding Goodiebag verwijderd.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot deze gegevens?

Via uw persoonlijke account heeft u toegang tot uw persoonsgegevens en de mogelijkheid deze te corrigeren. U kunt ons ook vragen om de persoonsgegevens te corrigeren. Indien u niet langer in ons klantenbestand wilt zijn opgenomen, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Let op: niet alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht. Ook heeft u het recht om op te vragen welke gegevens Wedding Goodiebag van u heeft opgeslagen.

Verder kunt u Wedding Goodiebag verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kunt u bij Wedding Goodiebag bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

Wedding Goodiebag behandelt uw vraag of verzoek zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Waar kan ik eventuele klachten over privacy indienen?

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@weddinggoodiebag.nl. Wordt de klacht niet naar behoren opgelost, dan heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, Google Analytics en Facebook Pixel

Wedding Goodiebag gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wedding Goodiebag gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, hierdoor kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en de cookies helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verder maakt Wedding Goodiebag gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van het gebruik van deze website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde gegevens over uw gebruik van onze website worden aan een server van Google in de Verenigde Staten overhandigd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te beoordelen, om verslagen over de activiteit van de website voor de websitebeheerder te maken, en om nog meer informatie te leveren over het gebruik van de website en het internetverbruik van de verbonden diensten. Bovendien kan Google deze informatie zonodig aan derden overhandigen, wanneer dit van Google wordt vereist door de wet of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u in de privacyverklaring van Google: www.google.com/policies/privacy/ Wijzigingen privacyverklaring.

Wijzigingen privacyverklaring

De privacywetgeving en onze producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Om deze privacyverklaring actueel te houden, heeft Wedding Goodiebag het recht om de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wedding Goodiebag raadt u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

Zandvoort, juni 2018

 

Algemene Voorwaarden Weddinggoodiebag.

 

1.Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Weddinggoodiebag. Hierna te noemen WEDDINGGOODIEBAG. De partij die, Advertentie ruimte verkoopt ten behoeve van publicatie op internet op onder andere toptrouwbedrijven.nl en of deelname aan de Weddinggoodiebag of  afname van informatieaanvragen van Weddinggoodiebag zoals nader aangeduid in de tussen WEDDINGGOODIEBAG en Adverteerder gesloten overeenkomst.

1.2. Overeenkomst. De afspraken die tussen WEDDINGGOODIEBAG en de Adverteerder schriftelijk, mondeling of via email zijn vastgelegd betreffende een of meerdere advertenties en/of diensten.

1.3. Adverteerder. De partij die met WEDDINGGOODIEBAG een overeenkomst heeft gesloten tot het plaatsen van een advertentie op een internetsite of het afnemen van een van de diensten van Weddinggoodiebag. waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.4. Dienst. De dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen WEDDINGGOODIEBAG en Adverteerder gestoten overeenkomst, zoals de afname van informatie aanvragen, deelname aan de Weddinggoodiebag.

I.5. Advertentie. Het geheel van de in de overeenkomst afgesproken presentaties en uitingen ten behoeve van online publicatie. En deelname aan een van de diensten van Weddinggoodiebag.

1.6. Tekenbevoegde. Degene die voor en-of namens de Adverteerder en diens rekening en risico de overeenkomst    aangaat.

 1. Algemeen.

2.1. Door het verstrekken van een opdracht aan WEDDINGGOODIEBAG, waardoor de overeenkomst tot stand is gekomen, accepteert de Adverteerder onvoorwaardelijk de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Eventuele Algemene Voorwaarden van Adverteerder zijn uitdrukkelijk niet op deze overeenkomst van toepassing.

2.2.  Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten vinden plaats onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden

2.3. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent een of meerdere bepalingen of tussen de partijen zich een situatie voordoet, die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient dit te worden beoordeeld naar de geest van deze bepalingen.

2.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen WEDDINGGOODIEBAG en de Adverteerder of tekenbevoegde zijn overeengekomen.

2.5. Aanbieder eist van zijn opdrachtgever dat er op zorgvuldige wijze gebruik gemaakt wordt van gegevens van klanten.  Indien er gebruik gemaakt wordt van de afname van informatie aanvragen  mag er uitsluitend eenmalig klantencontact plaatsvinden, hetzij telefonisch, schriftelijk of per e-mail. De aanbieder is bevoegd om het verstrekken van klantgegevens te stoppen zonder reden.

 1. Offertes en aanbiedingen.

3.1. Alle door WEDDINGGOODIEBAG gedane offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders in de offerte uitdrukkelijk is aangegeven.

3.2. Door WEDDINGGOODIEBAG gedane offertes en aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De offerte of aanbieding kan ten allen tijde ingetrokken worden. Een door WEDDINGGOODIEBAG gedane offerte of aanbieding is slechts een uitnodiging aan de Adverteerder tot het aangaan van een overeenkomst.

3.3. De Adverteerder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, zoals ontwerpen, technieken en andere (data)bestanden te verpanden of op een andere manier voor zichzelf of derden te gebruiken en publiceren. De Adverteerder kan aan deze bescheiden geen rechten ontlenen. Voorgenoemde bescheiden blijven eigendom van WEDDINGGOODIEBAG.
3.4. De in een offerte of aanbieding vermelde of genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

 1. Inhoud van de advertentie.

4.1. WEDDINGGOODIEBAG behoudt zich te allen tijde het recht om een advertentie te weigeren, niet meer te plaatsen, dan wel dusdanige maatregelen te treffen dat plaatsing ongedaan kan worden gemaakt als de gemaakte afspraken of regelgeving door de Adverteerder niet worden nagekomen. De Adverteerder heeft in dat geval ook geen recht op enige vergoeding of restitutie van reeds betaalde facturen.

4.2. Adverteerder staat er voor in dat de inhoud van de advertentie(s) en het gebruikte beeldmateriaal op geen enkele wijze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden en niet ingaat tegen enig wettelijk voorschrift of van toepassing zijnde regelgeving.

4.3. De Adverteerder is zelf eigenaar van alle aangeleverde gadgets en of folder materiaal en derhalve is Weddinggoodiebag niet aansprakelijk voor eventuele schades door bijvoorbeeld brand en of diefstal.

4.4. Indien bij de Adverteerder wijzigingen plaatsvinden, zoals een adreswijziging, dan dient de Adverteerder dit via de email dan wel schriftelijk door te geven. De wijziging in bedrijfsgegevens zal dan zo spoedig mogelijk door WEDDINGGOODIEBAG in een database en de advertentie op de overeengekomen website(s) worden aangepast.
De (overige) reeds aangeleverde gadgets kunnen vervangen worden op kosten van de Adverteerder.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst.

5.1. Adverteerder van een advertentie kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, lay-out, de pagina en de rubrieksindeling van de internetsite die vermeld staat op de overeenkomst of aan de plaats van de advertentie op de genoemde internetsite en of deelname aan de Weddinggoodiebag en het verkrijgen van de Adressen.

5.2. De verantwoordelijkheid van het doorgeven van wijzigingen ligt bij de Adverteerder en/of degene van wie de gegevens zijn gepubliceerd. WEDDINGGOODIEBAG is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade indien deze voort vloeien vanwege onjuiste gegevens in de online en of offline geplaatste gegevens zoals deze eerder zijn gepubliceerd. 

5.3. WEDDINGGOODIEBAG is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst door derden te laten verrichten.

5.4. WEDDINGGOODIEBAG kan niet instaan voor de kleurstelling, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van de Adverteerder geplaatste advertentie op de internetsite die vermeld staat op de overeenkomst.

5.5. De beschikbaarheid van de op de overeenkomst vermelde internetsite kan door WEDDINGGOODIEBAG niet ten allen tijde gegarandeerd worden, maar WEDDINGGOODIEBAG spant zich zoveel mogelijk in om ervoor te zorgen dat alle websites van WEDDINGGOODIEBAG steeds beschikbaar zijn.

 1. Persoonsgegevens.

6.1. Persoons- en bedrijfsgegevens kunnen door WEDDINGGOODIEBAG gebruikt worden voor mailings, acties of andere reclame-uitingen van WEDDINGGOODIEBAG. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Met schriftelijk wordt hier ook per e-mail bedoeld.

6.2. WEDDINGGOODIEBAG verkoopt geen persoons- en bedrijfsgegevens noch verstrekt deze aan derden, tenzij daar rechterlijk bevel voor is gegeven.

6.3. De Adverteerder geeft met het aangaan van de overeenkomst WEDDINGGOODIEBAG toestemming de aangeleverde persoons- en bedrijfsgegevens te verwerken en op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Contractduur en datum van plaatsing.

7.1. Een overeengekomen start datum van het zichtbaar plaatsen van een online advertentie dan wel de deelname aan de Weddinggoodiebag zijn wat betreft de teling bindend. Het niet aanleveren van gegevens en of gadgets en folders is voor eigen risico.
7.2. De overeenkomst van advertenties wordt normaal gesproken aangegaan voor een vooraf afgesproken aantal. De periode van de advertentie is voor een jaar, tenzij WEDDINGGOODIEBAG en Adverteerder schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.3. De overeenkomst van diensten wordt normaal gesproken aangegaan voor een periode van bepaalde tijd, namelijk de tijd die nodig is het vastgelegde aantal te verstrekken tenzij WEDDINGGOODIEBAG en Adverteerder schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Opdrachtbevestigingen.

8.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot stand nadat WEDDINGGOODIEBAG de door de Adverteerder gegeven opdracht heeft aanvaard en per email heen bevestigd in een digitale opdrachtbevestiging.

 1. Schade en aansprakelijkheid.

9.1. WEDDINGGOODIEBAG is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt of ontstaan als gevolg van de inhoud van advertenties en diensten van andere Adverteerders.
9.2. WEDDINGGOODIEBAG is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van uitval of gebrekkig functioneren van verbindingen van de netwerkexploitant en/of apparatuur van de Adverteerder of gebruiker. 

9.3. WEDDINGGOODIEBAG is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Adverteerder, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van WEDDINGGOODIEBAG. Geleverde goederen blijven eigendom van de adverteerder.

9.4. De aansprakelijkheid van WEDDINGGOODIEBAG uit hoofde van artikel 9.1 bedraagt nooit meer dan de waarde van de advertentie(s) en/of dienst(en).

Evenals voor onderbrekingen in of blokkeringen van de internetsite alsmede het niet tijdig aanleveren van gegevens voor de deelname aan de Weddinggoodiebag, waardoor start vertraging oplevert.

9.5. Indien ten gevolge van handelingen of nalatigheid van de in artikel 9.4 genoemde derde WEDDINGGOODIEBAG schade lijdt, dan is de Adverteerder te allen tijde gehouden WEDDINGGOODIEBAG deze schade te vergoeden.

9.6. Indien op verzoek van de Adverteerder een derde bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken is WEDDINGGOODIEBAG niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet of onvoldoende presteren van die derde.

9.7. De Adverteerder vrijwaart WEDDINGGOODIEBAG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Adverteerder toerekenbaar is.

 

10 Wijzigingen in plaatsingen.

10.1. De Adverteerder heeft het recht om de in de overeenkomst overeengekomen wijzigingen door te voeren jn de geplaatste advertentie of dienst. Deze wijzigingen dienen liefst per email of eventueel schriftelijk of mondeling bij WEDDINGGOODIEBAG bekend te worden gemaakt. Deze wijzigingen dienen echter te passen binnen hetgeen dat staat in de overeenkomst. WEDDINGGOODIEBAG behoudt zich het recht om de wijzigingen niet door te voeren als deze afwijken van de lopende overeenkomst. Indien dit voorkomt zal de Adverteerder hiervan op de hoogte worden gesteld, waarbij de eerdere plaatsing gehandhaafd zal blijven, zonder dat er van enige schadeplichtigheid sprake is.

10.2. WEDDINGGOODIEBAG is bevoegd een plaatsing te verrichten die afwijkt van de in de overeenkomst omschreven zaken voor wat betreft vormgeving, layout, kleur, prijs, kwaliteit en kwantiteit. Indien WEDDINGGOODIEBAG van deze mogelijkheid gebruik maakt en een plaatsing levert die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen plaatsing en de Adverteerder zich hier niet mee kan verenigen, dient de Adverteerder binnen 7 dagen na plaatsing aan te geven hoe plaatsing door WEDDINGGOODIEBAG dient te worden gewijzigd binnen hetgeen dat is overeengekomen en een redelijke termijn te bevatten waarbinnen de wijziging van deze (her)plaatsing dient te geschieden.

10.3. Wijzigingen worden in het geval van leveren van een dienst door WEDDINGGOODIEBAG opgespaard door de Adverteerder en ineens per tijdspanne door WEDDINGGOODIEBAG verwerkt. De tijdspanne wordt in de overeenkomst vastgelegd en de uren worden in rekening gebracht tegen het afgesproken uurtarief.
10.4. Indien de overeenkomst geen melding maakt van een aantal door te voeren wijzigingen in het geplaatste, dan is er geen mogelijkheid tot wijziging van het geplaatste zoals bedoeld onder artikel 10.1. tenzij WEDDINGGOODIEBAG hier toestemming voor heeft verleend.

 1. Gebreken.

11.1. Indien er door Adverteerder zichtbare of niet zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dient de Adverteerder deze binnen 7 dagen na online plaatsing aan WEDDINGGOODIEBAG te melden.

11.2. Na het verstrijken van de termijn in artikel 1 1.2. wordt het geleverde geacht te zijn goedgekeurd, geaccepteerd en conform de overeenkomst geleverd en heeft het gevolg dat er geen beroep kan worden gedaan op wanprestatie met uitzondering van verborgen gebreken die de Adverteerder voor de betreffende termijn niet zou kunnen constateren.
11.3. De Adverteerder dient de geplaatste advertentie(s) of dienst(en) terstond na online plaatsing – of zo spoedig als mogelijk is – te (laten) controleren op onvolkomenheden zoals onjuiste gegevens. Hierbij dient de Adverteerder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

 1. Prijsverhoging.

12.1. Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het stuiten van de overeenkomst kan de Adverteerder de overeenkomst ontbinden. Dit kan alleen wanneer er in de overeenkomst sprake is van maandbedragen en niet van toepassing op overeenkomsten met jaarbedragen.

12.2. De genoemde ontbinding zoals vermeld in artikel 12.1. en 12.2. kan slechts alleen rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de Adverteerder binnen 7 dagen nadat de Adverteerder van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.
12.3. Indien WEDDINGGOODIEBAG met de Adverteerder een bepaalde prijs overeenkomt voor de advertentie(s), is WEDDINGGOODIEBAG jaarlijks gerechtigd tot verhoging van de prijs. Tevens is WEDDINGGOODIEBAG gerechtigd bij de aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening te brengen.

 1. Betalingsvoorwaarden.

13.1. Bedragen vermeld op de offerte of de opdrachtbevestiging zijn altijd vermeld exclusief BTW. De BTW en eventuele overige heffingen worden in rekening gebracht op de factuur die Adverteerder van WEDDINGGOODIEBAG ontvangt.

13.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Adverteerder in verzuim. WEDDINGGOODIEBAG behoudt het recht om de facturatie door te zetten.

13.3. WEDDINGGOODIEBAG brengt de door de Adverteerder verschuldigde bedragen telkens in rekening door middel van een factuur. Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van WEDDINGGOODIEBAG vermeld op de opdrachtbevestiging en/of op de factuur.

13.4. Tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van de gehele factuur plaats te vinden binnen 14 dagen na de vermelde factuurdatum.

WEDDINGGOODIEBAG behoudt zich in dat geval het recht voor om voorhet versturen van een betalingsherinnering het oorspronkelijke factuurbedrag te verhogen met de geldende wettelijk rente. Nadat een betaling na het verstrijken van de verzonden herinneringsdatum opnieuw niet binnen is op de bankrekening van WEDDINGGOODIEBAG is deze genoodzaakt om over te gaan op inschakeling van een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten zullen aan de Adverteerder worden doorberekend.
13.5. Vanaf het moment dat de Adverteerder in verzuim is met een betaling heett WEDDINGGOODIEBAG het recht om de advertentie dan wel geleverde dienst offline te halen en pas weer terug te plaatsen als Adverteerder aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

13.6. De Adverteerder is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens WEDDINGGOODIEBAG op te schorten en/of te verrekenen.

13.7. Het niet aanleveren van gadgets, folders gegevens is geen reden niet te betalen. Betaling en telling starten zodra de aanvangsdatum van het contract is ingegaan.
13.8. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door WEDDINGGOODIEBAG aan de Adverteerder kenbaar is gemaakt in de opdrachtbevestiging.
13.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Adverteerder zullen de verplichtingen van de Adverteerder onmiddellijk en in zijn totaliteit opeisbaar zijn.

 1. Incassokosten.

14.1 Wanneer de Adverteerder in gebreke of in verzuim is dan wel blijft met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen komen alte redelijke kosten tot verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Adverteerder. In ieder geval is de Adverteerder verschuldigd, buitengerechtelijke incassokosten volgens het tarief van ons incassobureau met een minimum van 150 euro. Mocht WEDDINGGOODIEBAG kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren is dit ook voor rekening van de Adverteerder.

 1. Klachten.

15.1. Het indienen van een klacht laat de overige plichten van de Adverteerder onverlet.
15.2. WEDDINGGOODIEBAG spant zich in klachten omtrent de diensten van WEDDINGGOODIEBAG zo goed mogelijk te behandelen. WEDDINGGOODIEBAG is niet verplicht ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

 1. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst.

16.1. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd zal het geleverde vanaf de opgezegde datum worden stopgezet zonder dat WEDDINGGOODIEBAG daarvoor een verrekening van vooraf betaalde facturen verschuldigd is.

16.2. Bij beëindiging van de opdrachtbevestiging is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de nog openstaande bedragen en tot het naar behoren afhandelen van lopende zaken en de betaling hiervan.

De opdrachtbevestiging is beëindigd wanneer het aantal afgesproken folders, gadgets in bezit is van bruidsparen of wanneer het aantal afgesproken adressen aan de opdrachtgever is doorgemaild.

Aangezien aanbieder afhankelijk is van de aanvraag van bruidsparen, kan hij nimmer gehouden worden aan een tijdsbestek.

16.3. Na afloop van de contractperiode voor de overeenkomst kunnen aan de advertentie(s) en/of dienst(en) welke op grond van de overeenkomst zijn geplaatst geen rechten worden ontleend tot er een nieuwe overeenkomst is gesloten. Het staat WEDDINGGOODIEBAG dan volledig vrij om de advertentie(s) en/of dienst(en) te discontinueren dan wel de vormgeving, layout of plaats daarvan op de internetsite zoals die vermeld staat op de overeenkomst te wijzigen.
16.4. Opzegging van de overeenkomst dient derhalve niet te gebeuren.

 1. Ontbinding.

17.1. In volgende benoemde gevallen is WEDDINGGOODIEBAG gerechtigd de overeenkomst te ontbinden A: Wanneer de Adverteerder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het niet, niet tijdig, of niet volledig nakomen van de (betalings)verplichtingen van de Adverteerder. B: Wanneer na het sluiten van de overeenkomst WEDDINGGOODIEBAG ter kennis is gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. C: Wanneer Adverteerder bij het stuiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

17.2. Partijen zijn, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend dan wel de andere partij in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

17.3. WEDDINGGOODIEBAG behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen indien de Adverteerder ernstig in gebreke blijft in naleving van de overeenkomst dan wel voor andere toegebrachte schade.

17.4. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht is WEDDINGGOODIEBAG bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden.

17.5. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar worden dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden uitgevoerd is WEDDINGGOODIEBAG gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

17.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WEDDINGGOODIEBAG op de Adverteerder onmiddellijk opeisbaar.


 1. Overmacht.

18.1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

18.2. Er is geen sprake van toerekenbare tekortkoming van WEDDINGGOODIEBAG indien er sprake is van overmacht.

18.3. Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt heeft WEDDINGGOODIEBAG het recht de overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de Adverteerder.
18.4. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, waarop WEDDINGGOODIEBAG geen invloed kan uitoefenen maar waardoor WEDDINGGOODIEBAG niet in staat is de verplichtingen na te kunnen komen.

 1. Geschillen.

19.1. Geschillen tussen WEDDINGGOODIEBAG en de Adverteerder die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door WEDDINGGOODIEBAG van producten en/of diensten worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbank te Rotterdam.

 1. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.

20.1. WEDDINGGOODIEBAG is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. WEDDINGGOODIEBAG zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Adverteerder openbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden deze wijzigingen in werking zodra vernieuwde Algemene Voorwaarden aan de Adverteerder zijn meegedeeld.

 1. Geheimhouding

21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Slotbepaling.

22.1.1 Op alle overeenkomsten waarbij WEDDINGGOODIEBAG partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Retour en verzendbeleid

Wij versturen  de Wedding Goodiebag binnen 10 werkdagen.

Indien u niet tevreden bent over de geleverde artikelen, dan kunt u deze terugsturen binnen 14 dagen naar ons naar ons kantoor of magazijn adres (zie contactpagina). Binnen 10 dagen krijgt u dan het geld op de rekening teruggestort.